Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van Buitengewoon Beerse

Wat vind ik hier?

Hier kan je terecht voor:

 • de agenda en het verslag van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraadscommissies
 • een beknopte beschrijving van de besluiten van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de raad van bestuur van het AGB en de burgemeestersbesluiten.

Informatie over die organen en een link naar het audioverslag van de raden vind je op www.beerse.be > Bestuur & Diensten > Bestuur.

Vanaf wanneer kan ik iets raadplegen?

De openbare agenda van de raden wordt acht dagen voor de vergadering bekend gemaakt.

Het verslag van de raden en de beknopte beschrijving van de besluiten kan je pas raadplegen als ze zijn goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering. Het verslag van de gemeenteraad van mei vind je dus bijvoorbeeld pas na de vergadering van juni.

Wil je oude besluiten raadplegen, hou er dan rekening mee dat niet alle vergaderingen uit het verleden raadpleegbaar zijn via dit systeem. Vind je iets niet terug, dan kan je openbare stukken wel opvragen via openbaarheid van bestuur.

Hoe werkt het?

Je kan op twee manieren besluiten of agenda’s terugvinden.

1.  Via de kalender: je kent de datum

Klik bovenaan rechts in het menu op ‘Kalender’. Je krijgt een overzicht van de huidige maand te zien.

Op de dagen dat er een vergadering gepland stond of staat, zie je de afkorting van die vergadering. Klik daarop om de agenda of de besluiten te bekijken. Deze afkortingen worden gebruikt:

 • BURG: burgemeestersbesluiten
 • CBS: college van burgemeester en schepenen
 • GR: gemeenteraad
 • GRCIS: gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking
 • GRCSP: gemeenteraadscommissie strategische projecten
 • RMW: raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad)
 • VB: vast bureau
 • RVB_AGB: raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf

Klik op ‘alle’ of ‘<selecteer organen>’ om meer of minder vergaderingen in de kalender te zien. Daarnaast of daaronder kan je ook naar andere maanden gaan.

2. Via de zoekfunctie: je kent de datum niet

Je kan ook besluiten of agenda’s zoeken door in het kadertje rechtsboven een zoekterm in te geven:

 • Geef je zoekterm in (gebruik eventueel een * voor een deel van een woord; zoeken op kermis*geeft je de resultaten voor kermiskermiskoerskermissenenzovoort.
 • Klik op het vergrootglas.
 • Verschijnen er te veel resultaten? Je kan die filteren door te klikken op het plus-knopje dat naast de zoekbalk staat.

Nog vragen?

Neem dan contact op met de dienst secretariaat via secretariaat@beerse.be.